КвартириСофия.com
Show MenuHide Menu

Къде да търсим точен детектор на лъжата в София?

13.06.2019

Знаете ли, че съществува метод за откриване на истината, който може да бъде провеждан спрямо отделни лица, за чиито действия има известни съмнения?

Това се прави с помощта на полиграф, наречен още детектор на лъжата на Detector-na-lajata.com, който е метод обединяващ работата на отчитащата техника и анализа на данните от полиграмата, който се прави от специалист. Къде да търсим точен детектор на лъжата в София? Центърът за психофизиологични изследвания „Детектор на лъжата“, работи с професионална техника с американско производство и сертификат от Lafayette. С такъв вид техника работят службите за сигурност по целия свят, а в професионалната фирма в София всяко изследване се подлага на супервизия от независими американски и български експерти. Какво представлява самото изследване с детектора на лъжата? Същинският тест се състои в отчитането на психофизиологичните изменения в тялото, вследствие на зададени въпроси, което се определя след като полиграфистът е прикрепил датчици към тялото на изследвания участник, които са свързани към полиграфа и спомагат отчитането на измененията в сърдечната дейност, дишането и проводимостта на кожата.

Къде да търсим точен детектор на лъжата в София?

На страниците на Detector-na-lajata.com ще намерите подробности за метода, използван в София, както и история за полиграфа, от самото му създаване през 19 век до днес. При какви случаи можем да използваме полиграфа? За разкриване на престъпления, измами и корупция, рекет и насили и много други, както в личен, така и в професионален план. Има много фирми, които разчитат на метода за откриване на истината при входящото интервю на своите служители, както и периодично и разбира се, при възникнала ситуация, в която виновникът не е открит. В какво се състои изследването с полиграф и има ли подготвителна част? Цялото изследване с детектора на лъжата се състои в няколко етапа. На първо място, възложителят подава изследваната тема или казус, както и възможно най-подробна информация, от което зависи и максимално добре оформения тест, както и самите въпроси. Следва предтестово интервю, което запознава изследваното лице с метода, както и изследващия, спрямо здравословното състояние на тестващия се. Изследването е доброволно и не може да се извършва насила. Преди да започне изследването, лицето подписва съгласие за провеждане на теста.

Към предтестовото интервю, освен запознаване със самата процедура, изследваното лице се запознава и с въпросите, които ще му бъдат зададени и те се оформят така, че бъде ясни за него и да може да им отговори еднозначно – с „да“ или „не“. Цялата процедура се извършва с коректен тон и няма изненадващи въпроси, както и подвеждащи, които целят да объркат или притеснят изследваното лице. Освен за откриване на кражби и измами, за изтичане на информация, детектор на лъжата в София може да бъде използван и в случаите на насилие, както за уличаване на насилник, така и за разкриване на опит на потърпевшото лице да прикрие насилника. Ситуациите, в които може да се използва детекторът на лъжата са много, а с негова помощ може много по-бързо да се разреши проблема, да се изясни кой е участникът, извършил дадено неправомерно действие и дали съмненията са неоснователни. Повече за центърът за психофиозиологични изследвания вижте на Detector-na-lajata.com и не се колебайте да задавате въпроси.

Copyright © 2014 КвартириСофия.com